کوه یخ - ابی

 

 

بشنویم....

 

تو سرزمین یخ‌ها پر از سکوت غم‌ناک
همیشه باد قطبی همیشه برف و کولاک
رو سردی لب من ملال غم نشسته
توفان وحشی شب کوه یخو شکسته
کوه یخم من که رو آب شدم شناور
داغ حوادث می کنه آبم سراسر
کوه یخم من که رو آب شدم شناور
داغ حوادث می کنه آبم سراسر

نه جنگل سبز نه باغ گل‌ها
نه کوه سنگی نه دشت و صحرا
همیشه این‌جا کولاک و باده
نه کلبه پیداست نه ختم جاده
بهارو این‌جا کسی ندیده
زمین قطبی همش سپیده
بهارو این‌جا کسی ندیده
زمین قطبی همش سپیده

نه جنگل سبز نه باغ گل‌ها
نه کوه سنگی نه دشت و صحرا
همیشه این‌جا کولاک و باده
نه کلبه پیداست نه ختم جاده
بهارو این‌جا کسی ندیده
زمین قطبی همش سپیده
بهارو این‌جا کسی ندیده
زمین قطبی همش سپیده

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید