یک خاطره - توفان

 

 

بشنویم.....

 

 

از تموم خاطره‌ها
مونده‌ تنها عکس‌های ما
عکس‌ کهنه عکس پاره
عکسی که رنگی نداره
اما یادش توی رگ‌هام
خون گرمه وقتی تنهام
یاد روز با تو بودن
قصه‌ی عشق رو سرودن

عکسی که من با تو تنهام
خنده خشکیده رو لب‌هام
سر من رو شونه‌ی تو
دست‌های تو توی دست‌هام

 با منه یادت همیشه
توی رگ‌هام خون جاری
گرچه عکس کهنه‌ی تو
مونده تنها یادگاری
کاش‌کی زنده شه دوباره
لحظه‌هامون توی عکس‌ها
یا که برگرده دوباره
باشه دی‌روز جای فردا

عکسی که من با تو تنهام
خنده خشکیده رو لب‌هام
سر من رو شونه‌ی تو
دست‌های تو توی دست‌هام

 

/ 0 نظر / 18 بازدید