اندر حواشی یک کنسرت توپپپپپپپپ

پیش نوشت : ما همین الان سری زدیم به وب‌لاگ فرزام جانمان و دریافتیم ایشان آن‌جور که خودشان نوشته‌اند گویا مرحوم شده و وفات خود را به همگان تسلیت گفته‌اند . لطفن برای شادی روحش دعا کنید که در جهنم خوش بگذراند . احتمالن روحشان  هم نصفه شب بیاید در آپارتمان ما را بزند و خرخره‌ی ما را بجود با این مدل خبرگزاریمان!

 

پی‌نوشت پیش‌نوشت : هومونید جان شما هم که در همان کامنت‌دونی فرزام‌جان‌جانتان اعلام کردید شما هم مرحوم شدید . پس ما به چه کسی تسلیت بگوییم پس؟

 

------------------------------------------------------

 

ما دی‌شب در طی یک عملیات ضربتی و برای این‌که از فرزام کم نیاوریم . در ظرف کم‌تر از بیست دقیقه حاضر شدیم و پریدیم توی ماشین و گاز را بگیر و د ِ برو که رفتیم ..... کنسرت ابی! .

 

جریان از این قرار بود که یکی از دوست‌جان‌هایمان از چند روز پیش برنامه ریخته بود که ما را ببرند بیرون که در این تعطیلات تهنا نمانیم* و کمی هم خوش‌خوشانمان شود . و به ما هم نگفته بودند که برنامه‌شان چیست که سورپرایز کنند ما را . ما هم دی‌روز عصر هر چه کردیم دیدیم حس و حالش را نداریم . این بود که زنگ زدیم خدمتشان که تو را جان بچه‌هات کوتاه بیا و قرار ام‌شب را کنسل کن که ما لمیده‌ییم در جای گرم و نرممان و حوصله‌ی بیرون رفتن را نداریم . ایشان هم بعد از کلی چک و چانه زدن تلفنی و دریافتن این‌که ما به هیچ صراطی مستقیم نیستیم و میزان تنبلی ذاتی‌مان بیش‌تر از آن است که در ساعت شش و نیم عصر شنبه به بهانه‌های واهی تکانی به بعضی قسمت‌های مبارک خودمان بدهیم . صدایشان را انداختند سر گلویشان و خطاب به ما فرمودند که "خره! بلیت کنسرت ابی گرفتم که با بچه‌ها بریم . آماده می‌شی زود می‌آی یا باید بیام اون‌جا با اردنگی رات بندازم" و ما از کل جمله‌اش فقط همان کنسرت و ابی را شنیدیم و بس . این بود که جستیم و واجستیم و نیم ساعت بعد جلوی ساختمانشان بودیم و چون سالن نزدیک به محل کار قبلی ما بود و از آن‌جا که ما همیشه همه جا را بلدیم و باز هم چون ما عادت داریم تند برانیم و هی لایی بکشیم که عقب نمانیم . همگان پریدید به طرف رخش ما و ما هم گاز را بگیر و د ِ برو که رفتیم ..... کنسرت ابی

 

از ابی و خواندنش و روی هوا رفتن سالن وقتی که خلیج فارس را می‌خواند و چهره‌های مبهوت سکیوریتی‌گاردها چیزی نمی‌گوییم . اگر می‌خواهید بدانید سری به وب‌لاگ فرزام جانمان بزنید که همه‌ش را نوشته‌اند خیلی خیلی به‌ترترتر از ما .

 

ولی . آما . اگر . آمان از این جماعت ایرانی اهل فشن! ما تا نیم ساعت اول مطمین نبودیم آمده‌ییم کنسرت ابی یا اشتباهی آمده‌ییم جشن سال‌گرد ازدواج ملکه الیزابت و پرنس فیلیپ! از آن‌جا که خودمان و دوستانمان همیشه همگی خیلی casual و در عین حال elegant لباس می‌پوشیم دهانمان باز مانده بود از دیدن آن‌هایی که موهایشان را شنیون کرده و هفت قلم آرایش داشتند و لباس شب‌هایی پوشیده بودند که حتا لژینورهای برادوی برو هم نمی‌پوشند . بعد مانده بودیم که خب دلیلش چیست؟ پز بدهند؟ سالن که تاریک تاریک است . دوست دختر و دوست پسر تور کنند؟ سگ در آن‌جا صاحبش را گم می‌کند و نمی‌شناسد . چشم بقیه را کور کنند؟ نمی‌دانیم واللاه! ولی قطعن می‌دانیم در آن سوز و سرما با آن دامن‌های سوپر مینی‌ژوپشان بدون جوراب شلواری و با صندل‌های باز حتمن یخ زده‌اند .
البته پسرها هم دست کمی از دخترها نداشتند . کت و شلوارها و کراوات‌ها و دکمه سردست‌ها و سنجاق کراوات‌ها و باز هم موهای درست شده! خلاصه که چشم چرانی کردیم همه طرفه به نیت همه‌ی دوستان .

 

دیگر این‌که نمایش‌هایی داشتیم در کنار دست چپ خودمان و در کنار دست راست دوستمان و پشت سر هردویمان خدا نصیب نکند!

 در کنار دست چپ ما زوجی بودند بسی غرغرو . دخترک یک‌سر در حال نق نق می‌بود به جان پسرک و پسرک هم از زمین و زمان ایراد می‌گرفت . و درست در اوج زمانی که همه هم‌راه شده‌بودند با ابی چنان سقلمه‌یی دخترک زد به پسرک که ما در دلمان گفتیم "یا خدا! پسره مرد!" و بعد دخترک با بی‌خیالی تمام نگاهی کرد به پسرک و گفت "خب بهت می‌گم تو نخون . خب نخون دیگه" پسرک هم که از درد مثل لبو شده بود گفت "چشم" دو دقیقه بعد هم دخترک گفت "آآآآآآآآآآآه . حوصله‌م سر رفت . بریم دیگه" و دست پسرک را کشید و برد . دلمان کباب شد اساسی . نگاه پسرک تا آخرین لحظه به صحنه بود .

بعدش حواسمان جمع شد به زوج کنار دست کتی‌جانمان . دختر و پسر جوانی بودند که انگاری سالن کنسرت را با fight club اشتباه گرفته بودند . دختر تمام مدت داد می‌زد سر پسر که آمده دختر بازی و چشم چرانی و پسر هم بل گرفته بود که اصلن خوب می‌کند به دخترهای دیگر نگاه می‌کند . مگر نه این‌که دختر خودش هم آمده عشوه بریزد برای پسرهای دیگر و طنازی کند با آن سر و وضعش؟ کار داشت به جاهای باریک می‌کشید که این‌ها هم خوش‌بختانه رفتند.

و بعد حواسمان رفت پی زوج پشت‌سریمان که زوج میان‌سالی بودند بس پروانه‌یی و آقا چنان خانم را در آغوش کشیده بود گرم و خانم هم چنان آسوده خودش را یله رها کرده بود در آغوش آقا و چنان عاشقانه بود نگاه‌هایشان به هم وقتی می‌خواندند با ابی که ما این‌بار دلمان برای خودمان کباب شد بسی و هوای سامان‌جان‌جانمان را کردیم و کمی تا قسمتی عذاب "وجدان نداشته‌"مان را گرفتیم که چرا در فراق یار آمده‌ییم کنسرت ابی و با ابی داریم داد می‌زنیم و حالی می‌بریم اساسی **.

 

بعد از کنسرت هم چون صدای همه‌مان گرفته بود و در نمی‌آمد و تشنه هم بودیم . رای بر این شد که همه آب‌پرتقال بزنیم توی رگ به عوض چای یا قهوه که بتوانیم ذره‌یی بخوابیم ساعت چاهار صبح!

 

 

 

 

* آمدییم خانه زنگ زدیم به مامان‌جانمان خبر بدهیم که نایب‌الزیاره بودیم از سوی همگان و این‌که کتی‌جانمان برای این‌که ما در تعطیلات برنامه‌یی نداشتیم ما را برده‌بود بیرون که مامان‌جان زدند زیر خنده که "چه‌قدر هم برنامه نداشتی . تو که از جمعه‌ی اون هفته هر شب مهمونی و بیرونی" و بعد شمردند برایمان که "اول تولد دختر دوستت . بعد کریسمس پارتی آفیس . بعد مهمونی شب یلدا . بعد baby shower دوستت . بعد شب کریسمس مهمونی خونه‌ی هم‌کار سابقت و روز کریسمس خونه‌ی هم‌کار جدیدت" که ما مجبور شدیم برای این‌که نفسی تازه کنند حرفشان را قطع کنیم و توضیح دهیم که به مهمانی آخری نرفتیم چون حوصله‌ی مهمانی را نداشتیم . و از بعد از ظهر جمعه که برگشته‌بودیم خانه‌ی خودمان از کریسمس پارتی و sleep over منزل هم‌کار سابقمان . تا همان عصر شنبه در خانه مانده بودیم و جایی نرفتیده بودیم و ترس برمان داشته بود که نکند اگر از بیش از این در خانه بمانیم .  ریشه در بیاوریم از یک جاهاییمان!

 

** سامان‌جان‌جانمان هم برای این‌که از عذاب "وجدان نداشته"‌ی ما بکاهند کلی تشویقمان کردند و گفتند "عزیز دلم خوب کاری کردی که رفتی . خوش‌حالم که بهت خوش گذشته" و ما هم نیشمان اول رفت تا بناگوش و سپس تا پس کله‌مان که ایشان این همه ما را دوستمان می‌دارند

 

 

پ.ن. همه‌ی این اصطلاحات و کلمات انگلیسی که در متن آورده‌ییم فقط فقط جهت کمک به فرزام جانمان و تقویت زبان انگلیسیشان می‌باشد که زودتر راه بیفتند و کم‌تر دیکشنری به دست در خانه راه بروند . همین!

 

پ.ن.٢. گفتیم این را هم بگوییم که زوج پشت‌سری‌ ما هیچ ایرادی نداشتند و خیلی خوب بودند . گفتیم خدا نصیب نکند از آن جهت که اگر شما هم همانند ما در فراق یار می‌سوزید دیدن صحنه‌های این چنانی خیلی داغ دلتان را تازه کرده و ممکن است عذاب وجدان نداشته‌تان بیدار شود یک‌هو .

/ 39 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عباس

سلام ...چطوری دهاتی؟

کرگدن

ابی بخون ! ابی بخون !!

سیزیف

بسی حضیض شدیم(قا املاش دزسته/؟) خیلی تعریفیدید روشن .دعا کنید ما هم بریم زیارت دسته جمعی دیگه اتفاق همونجا می افتاد دیگه نه برگشتنا یه دختر خشگل و با محبت... (با ادای احترام به عباس قادری)

حامد

شهر من من به تو می اندیشم نه به تنهایی خویش... از پس شیشه تو را می بینم.... که گرفتی مرا در بر خویش.... "ترانه های میهن تلخ اند مهسا..." آخر غربت دنیا ست آن که گفته بودی... شب های سرد این شهر خلوت که می زنم به خیابان هایی که هیچ کس نمی شناسدم... در شهری که نخست واژگانشان به فرانسه ای غلیظ آلوده است که به ثانیه ای می فهماندم که در "وطن" نیستم... باور کن حتی همین انگلیسی هم که می گویند هی از خاطرم می گذرد که چه بی وطن و درمانده ام... کسی چه می فهمد یک هفته در یک اتاق بی همصدا ماندن و تنها ماندن یعنی چه... کسی چه می داند پناه گزیدن به وبلاگ و نوشته های پرت و پلای ذهنی آشفته تنها از سر تسکین دردی است که هیج چیز آرامش نمی کند... کسی شاید تجربه کند اما هرگز مثل تو - من - ما حس نخواهد کرد که درد یعنی دیدن غریبه ای که هزار بار بیش از یک آشنا به تو احترام می گذارد.... درد یعنی یک خارجی وقتی تو را به خانه اش دعوت می کند تا تنها نباشی و دوست تر شوی... کسی از این ها چه می فهمد که دوستی ایرانی یعنی چه... کسی از این ها چه می فهمد که دوستی های ما چه ریشه هایی دارد در کوه های تهران ... در کافه نادری و گود

حامد

و گودو ... در حیات دانشگاه تهران.... کسی چه می داند چه دردی دارد هربار رو کنی به آینه و تنهایی را در گوشه گوشه پیکرت ببینی و اشک ببارد بی اختیار....

هومونید

ما چون شما را دوست می داریم میتوانید در وبلاگ و پست هایتان هر چقدر دوست دارید به فرزام جانمان لینک بدهید. دیدید شوخی شوخی ما را کردید تو پاچه فرزام ! [نیشخند]

مهسا

جناب گورکن . حالا چه کسی گفته که من می‌خوام شعرم رو چاپ کنم که شما کارد سلاخی به دست اومدین که جراحیش کنین؟

حامد

و دیشب کلی به دوستمان پز دادیم که علاوه بر ایشون یکی دیگر از دوستان تورنتو نشین مان در کنسرت باشکوه اوست ابی شرکت نموده اند و خیلی هم خوش گذشته بهشان! و در دوربین ایشان هم نمونه هایی از کنسرت را مشاهده کردیم و بر حسرت گذشته مان افزوده شد ... در مجموع که حساب می کنم در این دو هفته که هی دوستان به این ور و آن ور عالم سفر کرده اند و در کنسرت پارتی های گونه گون شرکت نموده اند به اندازه 25 سال گذشته عمرمان حسرت خوردیم که پس جریان این که ما نتوانستیم برویم چیست!!!! و البته دیشب با گوش دادن کنسرت مجانی فرانسوی و تکرار "وی" به معنی بله الکی خوش گذراندیم ... و یک اتفاق زیبای دیشب آتش بود! بعد از 4 ماه که از مملکت پیشرفته مان آمده ایم به دیه ی مونترال آتش دیدیم و در کنارش دست های منجمد شده در اثر حرکات ناموزون مان را گرم نمودیم و کلی عشق نمودیم با دیدن ذغال و آتش که زندگی بود اساسی.... این ها اندر حکایت یک شب بود که گرچه خیلی توپپپپپپ نبود اما خوب بود... شاید هم توپ راگبی بود که خیلی گرد نیست...