کندو - ابی

    بشنویم.....   تنهاتر از انسان در لحظه‌ی مرگساده‌تر از شب‌نم رو سفره برگمطرود هم قبیله محکوم خویشمغریبه‌یی طعمه‌ی این کندوی نیشمنفرینی آسمون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

DISCLOSURE

    .LIFE SUCKS, AND THEN YOU DIE     The Twilight Saga, Breaking Dawn, Book Two: Jacob       من عاشق این جمله‌ام یعنی.      
/ 16 نظر / 2 بازدید
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
25 پست
تیر 89
26 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
25 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
5 پست