پرسه - داریوش

    بشنویم....   پرسه در خاک غریب پرسه‌ی بی‌انتهاستهم‌گریز غربتم زادگاه من کجاستتو شبای پرسه‌ی دل‌واپسی که میخوام دنیا رو فریاد بزنمبه کدوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
25 پست
تیر 89
26 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
25 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
5 پست