Count Down1

    همه‌ی فامیل پدری الان شیراز جمعن . پای تلفن به حمید می‌گم باید کللللی افتخار کنی که اجازه دادم روز نام‌زدیت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید

Count Down 2

      بسته‌ی ارسالی مامان‌ و خاله‌ها و مامان بزرگ برای تولدم ام‌روز رسید . نو نوار شدم کللی و کمی از افسردگی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 5 بازدید
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
25 پست
تیر 89
26 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
25 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
5 پست