توفان اومده - توفان

 

 

بشنویم......

 

 

توفان اومده توفان اومده
عشق از راه چشم تا جان اومده
این احساس داغ با توفان عشق
تند و آتشین سوزان اومده

می‌لرزه دلم ای وای از دست دلم
از دیدار تو قلبم خاطره باروونه
باغ آرزو گل‌ریز از دیدنت
این گیسوی تو تو دستم باد گل افشونه

توفان اومده توفان اومده
عشق از راه چشم تا جان اومده
این احساس داغ با توفان عشق
تند و آتشین سوزان اومده

نگاه به نگاه زده چه رعد و برقی
چه قدر شیرینه عشق دو یار شرقی
تو قلب توفان چشمات چه قدر قشنگه
چشمات می‌دونن آفتاب مه‌تاب چه رنگه
واست یه خوابی دیدم یه خواب شیرین
که جفت منی تو یک دنیای رنگین
با من می‌خندی میگی عشق از در اومد
برات می‌خونم می‌گم باز از سر اومد
پرپر دو تا کفتر
این سو اون سو این ور اون ور
پرپر دو تا کفتر
این سو اون سو این ور اون ور

نگاه به نگاه زده چه رعد و برقی
چه قدر شیرینه عشق دو یار شرقی
تو قلب توفان چشمات چه قدر قشنگه
چشمات می‌دونن آفتاب مه‌تاب چه رنگه
واست یه خوابی دیدم یه خواب شیرین
که جفت منی تو یک دنیای رنگین
با من می‌خندی میگی عشق از در اومد
برات می‌خونم می‌گم باز از سر اومد
پرپر دو تا کفتر
این سو اون سو این ور اون ور
پرپر دو تا کفتر
این سو اون سو این ور اون ور

لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا

توفان اومده توفان اومده
عشق از راه چشم تا جان امده
این احساس داغ با توفان عشق
تند و آتشین سوزان اومده

می‌لرزه دلم ای وای از دست دلم
از دیدار تو قلبم خاطره باروونه
باغ آرزو گل‌ریز از دیدنت
این گیسوی تو تو دستم باد گل افشونه

توفان اومده توفان اومده
عشق از راه چشم تا جان اومده
این احساس داغ با توفان عشق
تند و آتشین سوزان اومده

توفان اومده توفان اومده
عشق از راه چشم تا جان اومده
این احساس داغ با توفان عشق
تند و آتشین سوزان اومده

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید