فقط یک گزینه آیا؟ نه! بیش‌تر . خیلی بیش‌تر.....

 

 

این ترانه‌ی فریاد شده‌ی این روزهای منه که باهاش کللی حال می‌کنم.......

لینک ویدیو کلیپ ترانه

 

Find Your Love By Drake

I'm more than just an option
Hey, hey, hey
Refuse to be forgotten
Hey, hey, hey
I took a chance with my heart
Hey, hey, hey
And I feel it taking over

 

I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I bet if I give all my love
Then nothing's gonna tear us apart

 

I'm more than just a number
Hey, hey, hey
I doubt you'll find another
Hey, hey, hey
So every single summer
Hey, hey, hey
I be the one that you remember

 

I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I bet if I give all my love
Then nothing's gonna tear us apart

 

It's more than just a mission
Hey, hey, hey
You hear but you don't listen
Hey, hey, hey
You better pay attention
Hey, hey, hey
And get what you been missing

 

Too many times I've been wrong
I guess being right takes too long
I'm done waiting, there's nothing left to do
but give all I have to you and
I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I bet if I give all my love
Then nothing's gonna tear us apart
I bet if I give all my love
Then nothing's gonna tear us apart

 

 

در جست و جوی عشق تو

من از یک گزینه‌ی انتخابی خیلی بیش‌ترم
هی . هی . هی
اجازه نمی‌دم که به راحتی ازم بگذری و فراموشم کنی
هی . هی . هی
تمامی قلبم رو قمار می‌کنم و روش شرط می‌بندم
هی . هی . هی
و چیره شدنش رو با همه‌ی وجودم حس می‌کنم

 

به‌تره که هرچه سریع‌تر عشقت رو پیدا کنم و
به‌تره هرچه زودتر جای خودم رو توی قلبت پیدا کنم
به‌تره که هرچه سریع‌تر عشقت رو پیدا کنم و
به‌تره هرچه زودتر جای خودم رو توی قلبت پیدا کنم
به‌تره که هرچه سریع‌تر عشقت رو پیدا کنم و
به‌تره هرچه زودتر جای خودم رو توی قلبت پیدا کنم
شرط می‌بندم که اگر همه‌ی عشقم رو نثارت کنم
دیگه هیچ‌چیزی نمی‌تونه ما رو از هم جدا کنه

 

من خیلی بیش‌تر از یک شماره تلفن می‌ارزم
هی . هی . هی
شک دارم که دیگه بتونی کسی رو مثل من پیدا کنی
هی . هی . هی
بهت قول می‌دم همه‌ی تابستون‌های آینده
هی . هی . هی
من تنها کسی هستم که دلت براش تنگ می‌شه

 

به‌تره که هرچه سریع‌تر عشقت رو پیدا کنم و
به‌تره هرچه زودتر جای خودم رو توی قلبت پیدا کنم
به‌تره که هرچه سریع‌تر عشقت رو پیدا کنم و
به‌تره هرچه زودتر جای خودم رو توی قلبت پیدا کنم
به‌تره که هرچه سریع‌تر عشقت رو پیدا کنم و
به‌تره هرچه زودتر جای خودم رو توی قلبت پیدا کنم
شرط می‌بندم که اگر همه‌ی عشقم رو نثارت کنم
دیگه هیچ‌چیزی نمی‌تونه ما رو از هم جدا کنه

 

این از یه تکلیف و انجام وظیفه نیست
هی . هی . هی
تو می‌شنوی من چی می‌گم ولی به گفته‌هام گوش نمی‌دی
هی . هی . هی
به‌تره حواست رو جمع کنی و بیش‌تر توجه کنی
هی . هی . هی
تا ببینی تا حالا چه چیزهایی رو از دست دادی 

 

من خیلی وقت‌ها خیلی جاها اشتباه کردم
فکر می‌کنم خیلی زمان می‌بره تا آدم درست تصمیم بگیره
راستش من دیگه از صبر کردن خسته شدم . دیگه کاری از دستم بر نمی‌آد
ولی همه‌ی دار و ندارم رو به پات می‌ریزم و
به‌تره که هرچه سریع‌تر عشقت رو پیدا کنم و
به‌تره هرچه زودتر جای خودم رو توی قلبت پیدا کنم
به‌تره که هرچه سریع‌تر عشقت رو پیدا کنم و
به‌تره هرچه زودتر جای خودم رو توی قلبت پیدا کنم
شرط می‌بندم که اگر همه‌ی عشقم رو نثارت کنم
دیگه هیچ‌چیزی نمی‌تونه ما رو از هم جدا کنه
شرط می‌بندم که اگر همه‌ی عشقم رو نثارت کنم
دیگه هیچ‌چیزی نمی‌تونه ما رو از هم جدا کنه

 

 

 

 

/ 2 نظر / 54 بازدید