شاید باید - داریوش

 

 

بشنویم....

 

بگو کی بود تو رو به گریه انداخت
کی بود که از بغضت ترانه می‌ساخت
کی بود که بی‌وقفه تو رو نفهمید
کی به‌تر از تو رنگ‌ها رو می‌شناخت
بگو کی بود رنگ صدات رو دزدید
کی بود کی بود ترانه‌هات رو دزدید
کی بود که از سایه‌ی تو می‌ترسید
از کوچه‌ها صدای پات رو دزدید

کی بود کی بود من نبودم
من که دروغ‌زن نبودم
شاید باید می‌پرسیدم
پیش‌تر از این می‌فهمیدم


شاید باید می‌فهمیدم اسیر ناباوری‌ام
آفتابی شو آفتابی شو
من یکی خاکستری‌ام

کی بود کی بود من نبودم
من که دروغ‌زن نبودم
شاید باید می‌پرسیدم
پیش‌تر از این می‌فهمیدم

آفتابی شو آفتابی شو
که سرد سرد سردمه
باید به جنگ من برم
این آخرین نبردمه

من از توام من نه منم
باید طلسم و بشکنم
باید به سیم عاشقی
به سیم آخر بزنم

گریه نکن ای من من
به وقت جنگ تن به تن
چیزی نمونده به سحر
به ساعت تازه شدن

کی بود کی بود من نبودم
من که دروغ‌زن نبودم
شاید باید می‌پرسیدم
پیش‌تر از این می‌فهمیدم

آفتابی شو آفتابی شو
که سرد سرد سردمه
باید به جنگ من برم
این آخرین نبردمه

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید