تو بگو دل من - توفان

 

 

بشنویم.....

 

 

شب غم آه ای خدا پس کی سر آید
که سحر خورشید عشق از نو در آید
نه کس خبری از یار من آرد برایم
نه شبم سحری بی روی او دارد برایم
تو بگو دل من آخه با کی بگم
عشق رو نشناختی آه
خود تو باختی دیونم کردی
به تو ای دل من چی بگم
خود تو باختی دیونم کردی
به تو ای دل من چی بگم

طاقت دوری‌شو من دیگه ندارم
می‌دونه تا بیاد باز چشم انتظارم
من می‌خوام گذشنه رو یادش بیارم
بگم که من به غیر تو یاری ندارم
بهش بگم گفتم ای آرام جونم
تو این دنیا نمی‌خوام بی تو بمونم
دور از تو شب‌های من تاریک و تاره
دنیای من بی تو رنگی نداره
تو بگو دل من آخه با کی بگم
عشق رو نشناختی آه
خود تو باختی دیونم کردی
به تو ای دل من چی بگم
خود تو باختی دیونم کردی
به تو ای دل من چی بگم

کاری کن آه ای خدا شاید دوباره
تو شبهام بیرون بیاد یه تک ستاره
سبدی گل عشق با خنده‌هاش برام بیاره
ببینم نفسش لب‌ریزه از صبح بهاره
تو بگو دل من آخه با کی بگم
عشق رو نشناختی آه
خود تو باختی دیونم کردی
به تو ای دل من چی بگم
خود تو باختی دیونم کردی
به تو ای دل من چی بگم

/ 0 نظر / 19 بازدید