پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

....Boarderly Walls

      اکنون دوباره در شب خاموش قد می‌کشند هم‌چو گیاهان دیوارهای حایل دیوارهای مرزتا پاس‌دار مزرعه عشق من شونداکنون دوباره هم‌همه‌های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید