پست های ارسال شده در آدر سال 1388

    هی من می‌گم ام‌سال . سال بیست و هفت هست . شماها به من بخندین و باورتون نشه . ایناهاش . ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 16 بازدید

    حال روحیم دوباره به شدت به هم ریخته و بده . این چند روزه هی دارم با خودم تکرار می‌کنم کاش ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 16 بازدید

Count Down1

    همه‌ی فامیل پدری الان شیراز جمعن . پای تلفن به حمید می‌گم باید کللللی افتخار کنی که اجازه دادم روز نام‌زدیت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 13 بازدید

Count Down 2

      بسته‌ی ارسالی مامان‌ و خاله‌ها و مامان بزرگ برای تولدم ام‌روز رسید . نو نوار شدم کللی و کمی از افسردگی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 21 بازدید