پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

مخاطب خاص دارد!

    لاف عشق                 و                     گله از یار؟!                                     زهی لاف دروغ!عشق‌بازان چنین                         مستحق                            مستحق                               مستحق                                  مستحق                                                  هجرانند.......................                   ادامه مطلب
/ 9 نظر / 12 بازدید