پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

Happy Birth Day

چه بی نوره ستاره همین که تو بخندیچه بی رنگه اقاقی پیش لب‌هات وقت شکفتنچه‌قدر خوبهچه‌قدر خوبهچه‌قدر خوبه   شاه‌برگ زندگی من ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 18 بازدید