خدای آسمون‌ها - توفان

 

 

بشنویم......

 

 

خدای آسمون‌ها خدای که‌کشون‌ها
برس به داد دل عاشق ما جوون‌ها

دست‌ها بی‌گانه قلب‌ها تو خالی
حرف‌ها دروغ عشق‌ها پوشالی
دوست‌دارم‌ها فقط یه حرفه
عمرش قده یه گوله برفه

خدای آسمون‌ها خدای که‌کشون‌ها
برس به داد دل عاشق ما جوون‌ها
خدای آسمون‌ها خدای که‌کشون‌ها
برس به داد دل عاشق ما جوون‌ها

هر کسی توی دنیا صبح که شد
به شوق یه عشقی از خواب پا می‌شه
اما عشقی که ام‌روز تا فردا
تو قلب‌ها بمونه پیدا نمی‌شه

خدای آسمون‌ها خدای که‌کشون‌ها
برس به داد دل عاشق ما جوون‌ها
خدای آسمون‌ها خدای که‌کشون‌ها
برس به داد دل عاشق ما جوون‌ها

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید