دیوار سکوت - توفان

 

 

بشنویم.....

 

 

نمی‌دونم چرا وقتی با منی
هی سکوت می‌کنی حرف نمی‌زنی
توی اوج خواستن و دم نزدن
نکنه داری ازم دل می‌کنی
نمی‌دونم با منی یا بی‌ منی
بگو سکوت رو بشکنم یا می‌شکنی
بگو سکوت رو بشکنم یا می‌شکنی
بگو سکوت رو بشکنم یا می‌شکنی

روزشماریم یه طرف چشم‌انتظاریم یه طرف
واسه‌ی دیدن تو بی‌اختیاریم یه طرف
توی سینه زحمت دیوونه‌داریم یه طرف
به تو هی فکر کردن و شب زنده‌داریم یه طرف

من سکوت رو می‌شکنم
من می‌خوام حرف بزنم
عشق بی‌ثمر یه روز سرد و بی‌تاثیر می‌شه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر می‌شه
من سکوت رو می‌شکنم
من می‌خوام حرف بزنم
این نگفتن‌ها یه روزی دست‌وپاگیر می‌شه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر می‌شه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر می‌شه

روزشماریم یه طرف چشم‌انتظاریم یه طرف
واسه‌ی دیدن تو بی‌اختیاریم یه طرف
توی سینه زحمت دیوونه‌داریم یه طرف
به تو هی فکر کردن و شب زنده‌داریم یه طرف

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید