نازنین - توفان

 

 

بشنویم.....

 

 

یار خوب و نازنینم نفسای آخرینم
کاش‌ که پیش‌مرگ تو باشم غم چشماتو نبینم 
تو گل سرخ عزیزی تن تو اگر چه تلخه
من با دست مهربونم همه خارهات رو می‌چینم
تو هوای سرد خونه دیگه بویه تو نمونده
آینه نشسته اما دیگه رویه تو نمونده
من امیدم تو سرابی یه غروبه بی‌حجابی
گل سرخ عشقی اما روی موج تند آبی

یار خوب و نازنینم نفسای آخرینم
کاش‌ که پیش‌مرگ تو باشم غم چشماتو نبینم
ای تن تو مرمر پاک چهره از چشم تو نم‌ناک
ای هوای تو به عطر بوی بارون خرده‌ی خاک

اگه فریادی شکسته باغ  سبزم اما بسته
شبنم سرد نبودن روی صورتم نشسته
تو دیگه این دم آخر بیا هم‌صدای من باش
من که بیمار تو هستم تو بیا دوای من باش
بی تو اینجا تک و تنهام تو بیا
من شبم تشنه فردام تو بیا

تو هوای سرد خونه دیگه بویه تو نمونده
آینه نشسته اما دیگه رویه تو نمونده
من امیدم تو سرابی یه غروبه بی‌حجابی
گل سرخ عشقی اما روی موج تند آبی

یار خوب و نازنینم نفسای آخرینم
کاش‌ که پیش‌مرگ تو باشم غم چشماتو نبینم 
تو گل سرخ عزیزی تن تو اگر چه تلخه
من با دست مهربونم همه خارهات رو می‌چینم


اگه فریادی شکسته باغ  سبزم اما بسته
شبنم سرد نبودن روی صورتم نشسته
تو دیگه این دم آخر بیا هم‌صدای من باش
من که بیمار تو هستم تو بیا دوای من باش
بی تو اینجا تک و تنهام تو بیا
من شبم تشنه فردام تو بیا

 

بی تو اینجا تک و تنها تو بیا من شبم تشنه فردا تو بیا

/ 0 نظر / 21 بازدید