حریق دریا - داریوش

 

 

بشنویم....

 

حریق دریا رو ببین
ماهی‌های سوخته رو آب
از تاول پوست زمین
گر می‌گیره مخمل خواب
شاعر بی‌چشم و دهان
گم شده در وزن زمان
شاپرک‌های بی‌غزل
مرثیه‌گوی عاشقان

بذار از این دنیای بد
دنیای کور نابلد
سفر کنم تا خواب تو
به اعتماد شونه‌هات
تکیه کنم تکیه کنم
بذار بشم خراب تو
بذار بشم خراب تو

بذار که توپ مرواری
سنگرها رو پر کنه از
ترانه‌های ناب تو
بذار پلنگ زخمی هم
برای یک بار که شده
قاب بگیره مه‌تاب تو
بذار بشه خراب تو
بذار بشه خراب تو

دنیا یه روز شبیه تو
شبیه خواب تو می‌شه
این همه آبادی بد
یه روز خراب تو می‌شه
حریق دریا می‌گذره
حریر شب‌نم می‌رسه
به زخم کوچه‌های شب
نسیم مرهم می‌رسه

بذار از این دنیای بد
دنیای کور نابلد
سفر کنم تا خواب تو
به اعتماد شونه‌هات
تکیه کنم تکیه کنم
بذار بشم خراب تو
بذار بشم خراب تو

هفت شهر عشقت رو بذار
قدم قدم گریه کنم
در این هوای بی‌کسی
با دلکم گریه کنم
پشت غزل‌گریه‌ی من
رنگین‌کمون سر می‌زنه
می‌چکه رنگ‌هاش رو زمین
طلسم ظلمت می‌شکنه

بذار از این دنیای بد
دنیای کور نابلد
سفر کنم تا خواب تو
به اعتماد شونه‌هات
تکیه کنم تکیه کنم
بذار بشم خراب تو
بذار بشم خراب تو

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید