/ 3 نظر / 10 بازدید
آلن

بر پدر سرنوشت لعنت.

کرگدن

کششششششششششششتی ما رو با این فراق و هجران هات بچه !

زهرا باقري شاد

عزيزم سلام...خيلي دلم برات تنگه... حتما حتما بايد باهات حرف بزنم...كي ؟ چت يا تلفن؟ زودي خبرم كن...