تلافی - داریوش

 

 

لینک ترانه

 

 

 

عاقبت ظلم تو رو یه روز تلافی می‌کنم
اشک‌هام رو پاک می‌کنم با دل تبانی می‌کنم

می‌آد اون روزی که تو قهر دلم رو ببینی
چشم‌هات رو باز بکنی حقیقت رو خوب ببینی

می‌آد اون روزی که من نامه‌هات رو پاره کنم
می‌آد اون روزی که من غم دلم رو چاره کنم

اگه اون روز برسه منم برات ناز می‌کنم
با غم و غصه و دردم تو رو دم‌ساز می‌کنم

اگه دل تاب بیاره منم به اون روز می‌رسم
روی ابرها می‌شینم به آسمون‌ها می‌رسم

تو می‌خوای تا می‌تونی دل من رو خون بکنی
با رقیب‌هام بشینی من رو تو دیوونه کنی

اما هر روز خوشی تنگ غروبی هم داره
روزهای سرد و سیاه صبح سپیدی هم داره

می‌آد اون روزی که من نامه‌هات رو پاره کنم
می‌آد اون روزی که من غم دلم رو چاره کنم

اگه اون روز برسه منم برات ناز می‌کنم
با غم و غصه و دردم تو رو دم‌ساز می‌کنم

اگه دل تاب بیاره منم به اون روز می‌رسم
روی ابرها می‌شینم به آسمون‌ها می‌رسم

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید