زمستون - افشین

 

 

بشنویم....

 

زمستون
تن عریون باغ‌چه چون بیابون
درختا با پاهای برهنه زیر بارون
نمی‌دونی تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگ گل برای گل‌دون
گل و گل‌دون چه شب‌ها نشستن بی‌بهانه
واسه هم قصه گفتن عاشقانه
چه تلخه
چه تلخه
باید تنها بمونه قلب گل‌دون
مثل من که بی تو
نشستم زیر بارون زمستون
زمستون
برای تو قشنگه پشت شیشه
بهاره زمستون‌ها برای تو همیشه
تو مثل من زمستونی نداری
که باشه لحظه‌ی چشم انتظاری
گل‌دون خالی ندیدی
نشسته زیر بارون
گلای کاغذی داری تو گل‌دون
تو عاشق نبودی
ببینی تلخه روزهای جدایی
چه سخته
چه سخته
بشینم بی تو با چشمای گریون
بشینم بی تو با چشمای گریون

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید