پاییز تهران - توفان

 

 

بشنویم.....

 

لالا لالالالا لالا لالالالا
لالا لالالالا لالا لالالالا

شب چه مه‌تابه و ساکت من چه خسته و چه تنهام
برگ‌های سرخ و نارنجی له می‌شه به زیر پاهام
وقتی هم که تو نباشی پاییز تهران قشنگه
من فقط غم‌گین و سردم که دلم واسه تو تنگه

پاییز تهروون رو بی تو لحظه لحظه می‌گذرونم
سایه‌ی خستم رو بی تو روی برگ‌ها می‌کشونم
پاییز تهروون رو بی تو لحظه لحظه می‌گذرونم
سایه‌ی خستم رو بی تو روی برگ‌ها می‌کشونم

برگ‌های سرخ و نارنجی روی شاخه‌های عریون
تموم خیابون‌ها رو انگاری کرده چراغون
ولی تو نیستی و تهروون مهمون برگ‌های زرده
این نبودن تو غم رو با دلم هم‌خونه کرده

پاییز تهروون رو بی تو لحظه لحظه می‌گذرونم
سایه‌ی خستم رو بی تو روی برگ‌ها می‌کشونم
پاییز تهران رو بی تو لحظه لحظه می‌گذرونم
سایه‌ی خستم رو بی تو روی برگ‌ها می‌کشونم

روی نیمکت‌های هر پارک من به یادت می‌نشینم
توی ازدحام مردم هر کسی رو تو می‌بینم

برگ‌های سرخ و نارنجی روی شاخه های عریون
تموم خیابون‌ها رو انگاری کرده چراغون
ولی تو نیستی و تهروون مهمون برگ‌های زرده
این نبودن تو غم رو با دلم هم‌خونه کرده

پاییز تهروون رو بی تو لحظه لحظه می‌گذرونم
سایه‌ی خستم رو بی تو روی برگ‌ها می‌کشونم
پاییز تهروون رو بی تو لحظه لحظه می‌گذرونم
سایه‌ی خستم رو بی تو روی برگ‌ها می‌کشونم
پاییز تهروون رو بی تو لحظه لحظه می‌گذرونم
سایه‌ی خستم رو بی تو روی برگ‌ها می‌کشونم

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید