طرحی از تن بر صلیب - 3

مرد که به خانه می‌آید زن هنوز خوابیده . مرد آهسته لباسش را عوض می‌کند و به آش‌پزخانه می‌رود و میز شام را می‌چیند . سپس به اتاق خواب برمی‌گردد و خیره می‌شود به زن . آرام موهای زن را نوازش می‌کند و او را می‌بوید و می‌بوسد . مرد زن را می‌فهمد و نمی‌فهمد . مرد فقط می‌داند که زن است و تمامی وجود او . زن گویی در خواب هم حضور مرد را حس می‌کند چرا که خود را می‌سراند میان بازوهایش . مرد زن را در آغوش می‌گیرد و سرش را فرو می‌کند در گردن زن و بوی او را با ولع فرو می‌دهد . آرام بناگوش زن را می‌بوسد . زن نفس عمیقی می‌کشد و چشم‌هایش را باز می‌کند . نگاه مرد و زن در هم گره می‌خورد و لبانشان روی هم می‌آید . زن داغی بوسه و لب‌های مرد را با تمام وجودش می‌خواهد . دست می‌برد و چنگ می‌اندازد به موهای مرد و سرش را محکم فشار می‌دهد روی لب‌هاش . لب‌های مرد نرم است و داغ . زن به این فکر می‌کند که چه‌قدر این لب‌ها و بوسه‌ها را دوست دارد و می‌خواهد . دلش نمی‌خواهد بوسه‌هایشان تمام شود . زبانش را می‌سراند داخل دهان مرد و به زبان مرد می‌کشد . مرد زن را محکم در آغوشش می‌فشارد و به خودش می‌چسباند .
زن سرانجام سرش را پس می‌کشد تا هر دو نفس تازه کنند . زیر گلوی مرد را می‌بوسد و موهای نرمش را نوازش می‌کند . مرد می‌پرسد "به‌تری؟"
زن می‌خندد "همیشه وقتی توی بغل توام به‌ترم . می‌دونی که"
چشمان مرد برق می‌زند و روی موها و پیشانی زن را می‌بوسد . زن نگاهش می‌کند "بریم شام بخوریم؟ خیلی گرسنه‌امه . ام‌روز هیچ‌چی نتونستم بخورم"
مرد دست می‌گذارد زیر چانه‌ی زن‌ "قرار بود مراقب خودت باشی . نباید بذاری بدنت ضعیف بشه . یعنی من هنوز هم باید مراقب غذا خوردن تو باشم؟"
زن لب برمی‌چیند . مرد زن را می‌کشد به طرف خودش و نوک بینی‌اش را می‌بوسد "کوچولو . پاشو بریم شام بخوریم "
زن سعی می‌کند که لب‌خند بزند و بلند می‌شود .
مرد روب‌دوشامبر زن را می‌اندازد روی شانه‌هایش "بپوش . الان باز لرزت می‌گیره"
لحنش آمرانه است . زن بی هیچ مخالفتی روب‌دوشامبر را می‌پوشد و به دنبال مرد راه می‌افتد به سمت آش‌پزخانه . روی کنسول پشت کانتر می‌نشیند و مرد غذا را می‌گذارد جلویش . زن بوی خوش غذا را با ولع فرو می‌دهد و به مرد نگاه می‌کند "مرسی"
مرد اما نگاهش به زیر سیگاری روی کانتر است "از صبح چند تا سیگار کشیدی؟"
زن لب می‌گزد "زیاد تا"
مکث می‌کند و ادامه می‌دهد "کاف اومده بود این‌جا . تو که رفتی بهش زنگ زدم و گفت عصری میاد پیشم . دلم نمی‌خواست تنها باشم خوب"
مرد سر تکان می‌دهد "خوب کردی عزیزم" و دست زن را می‌گیرد "می‌دونی که خودم دلم می‌خواست می‌شد و می‌موندم خونه تا تو اذیت نشی"
زن نگاهش را می‌دوزد به بشقابش "اوهوم" و به این فکر می‌کند که اگر مرد خانه بود و پسر زنگ زده بود آن‌وقت چه می‌شد؟

/ 11 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Hamed

داستان خوبیه[لبخند]

وحید باقرلو

چه حس دوگانه ی کثیفی. بد و خوبشو نمی دونم فقط می دونم کاملا کثیف و حیوانیه...

وحید باقرلو

من نمی گم انسانهای خوب به این حس دچار نمی شن یا انسانهای بد به این حس دچار می شن. بسته به شرایط و روابطی که خودت گفتی ممکنه این برای هر انسان کثیف یا تمیزی! پیش بیاد. این بعدشه که کثیفه. این نقش بازی کردن. این دوگانگی. این دروغ. این در برزخ بودن آگاهانه. این در برزخ گذاشتن ناآگاهانه. این پنهانکاری. این یک دل و یکرنگ نبودن با کسی که یکدل و یکرنگه ولی شاید بلد نیست اینو نشون بده. این نابود شدن بیخودی. این نابود کردن غیرمنصفانه. این... پس جدایی رو واسه چی گذاشتن. انسان وسیله نیست که همزمان در دست دو نفر باشه. می شه سوخت و ساخت و می شه شجاعت کرد و تمومش کرد. دوگانگی و خیانت برای چی؟ این یه داستانه و من هم حسم رو نسبت به شخصیت داستان گفتم. همین... ضمنا وحید هستم نه حمید و ارادت داریم بسیار...

حامد

ازون روز یکسر فکر می کنم طرح هایی از دست طرح داستانک های تو را کی و کجا خوانده ام... یا دیده ام... یا زیسته ام... حس ها، نزدیک هستند. و دور هستند. سخت هستند. و راحت هستند. به نظر من، انسان هایی که بیرون از دایره بازی پیجیده احساس هستند، دانشمندانی که در کنج آزمایشگاه ها، با سیم و مواد شیمیایی و مغناطیس ور می روند، فیلسوفانی که همه چیز را به سلابه ی اندیشه و منطق می کشند، شاعرکانی که همه چیز را لوث می کنند، عارفکانی که از همه چیز دوری می گزینند، حق حرف زدن در این داستان را ندارند... این داستان را باید خلق کرده باشی، یا مخلوقش بوده باشی، زیسته باشی اش، تا بفهمی اش... باید در عالم "کوندرا" غرق شده باشی که حس های پارادوکس انسان ها را در این لحظه ها بفهمی... حس هایی که مبنای منطق ندارند... از اخلاق ارسطو و افلاطون و کانت پیروی نمی کنند... از هوی و هوس نفسانی پیروی نمی کنند... تنها پارادوکس هستند...

حامد

با داستان ات، صحنه های فیلم کتاب خوان مرور شد در ذهن ام... داستان دور است از داستان تو... اما لحن پسر گفتن همخوانی جذابی با "کید" خواندن پسر داشت در آن فیلم... با داستان ات، یاد سطر های بار هستی کوندرا افتادم... یادم آمد... یاد چراغ ها را من خاموش می کنم زویا پیرزاد هم افتادم... کمپلکس های عاطفی نام خوبی است برای این حس ها... من بر خلاف وحید، نقد خوب و بد نمی کنم. به نظر من خوب و بد در عاطفه جایگاهی ندارند. حتی به جرات با نظر خودت که آن روز بیان کردی هم راحت نیستم. برای من تقلب در دوستی، جذابیتی ندارد... اما راستش این است که با این سویش هم مشکل دارم..یعنی برای ام هنوز درک نمی شود ریشه این حب و بغض کجاست... اسپینوزا در اخلاق به روش هندسی مساله غیرت را مطرح می کند. مساله ای که در عرفان هم در سطحی دیگر مطرح می شود. غیرتی که دوست دار، بر دوست داشته شده دارد و حاضر به تمرد از دوستی او نمی شود... حتی اگر سزای سنگینی داشته باشد... شاید دشواری اش این باشد که دوست دار همیشه به لحاظ حس و عاطفه فرع بر دوست شونده است... دوست داشته شده قادر است...

حامد

فکر می کنم علت این شخصیت ها، همپوشانی های خاصی باشد که ما در بخش بخش وجودی مون با دیگران داریم. ما در س.ک.س با یک نفر راحت هستیم، در راز داری با کسی دیگر... در تحقیق با کسی دیگر... در رقص هم احتمالا با کسی دیگر... ما برای این که نمی خواهیم بکوشیم خودمان را بزرگ کنیم که بتوانیم بی نیاز شویم، هر گوشه نیاز را با کسی پر می کنیم. با کسی به بستر می رویم که احتمالا ازو خوشمان نمی آید، اما گزینه های مطلوب بیشتری دارد... با کسی می رقصیم، اما در دل، پیش رقصنده ی فریبای شهر قصه گیر کرده ایم... این تناقض ها را به جرات می تونم بگم نمی شه حل کرد... یعنی یافتن بازی گر هایی که این قدر همپوشان و نیرومند باشند دشوار است... اما مشکل نگفتن است... تا این جای داستان، یک گزینه را زن امتحان نکرده است... گزینه ای به اسم در میان گذاشتن پسر با مرد... اگر پسر مرد را پذیرفته است پس لابد مرد هم می تواند... البته این بازی است که باخت را هم می تواند در پی داشته باشد...

حامد

سوال اینه که اگر دو نفر برای یک نفر تا ته دنیا می آیند، خب بذاریم بیان... می دونم خیلی سخته ها... من حتی می دونم که این نظریه در عمل اونقدر سخته که ناممکن تلقی می شه.. اما امتحان کردنش می ارزه... به نظر من داستان تو، تا این جا، به انحطاط اخلاقی کشیده نشده. زن هنوز مرد را دوست دارد... تو در لحظه ای که دیگر دوست نداری خائن می شوی.. البته تو تا این جا حقه بازی هم کرده ای و ممکن است از راه های فرار که در داستان ات تعبیه کرده ای، مسیر داستان را عوض کنی... خب برای ما هم که هنوز روشن نیست ته داستان چه می شود... اما به نظر من، تا همین جا هم، به پارادوکس های سهمگینی اشاره کرده ای... که به نظرم اصلا لازم نیست به نقد ادبیاتی متن ات بپردازیم و همین محتوای پیچیده این قدر جای بحث داره که شاید اصلا نشه جمع و جورش کرد.. حالا که می بینم، فکر می کنم اکثر ادم ها با این مشکل مواجه هستن. اما مثل مشکلای دیگه، بعضی ها با لودگی از کنارش رد می شن. بعضی ها انکارش می کنن... بعضی ها باهاش می جنگن... بعضی ها باهاش بازی می کنند... این بازی ، مثل بازی با آتیشه.. می سوزنه...اما جذاب هم هست... باید دید هر ادم، چقدر اهل بازیه... حالا تو ادامه

شهربانو

سلام مهسا خانم اطلاعات غلط به خواننده ندادم بلکه نظرم را در مورد چهره او در جوانی اش نوشتم. و اینکه خیلی ها معتقد هستند که چند عمل جراحی روی بینی و لبهایش انجام داده و زیر چاقو رفته این را ویکی پدیا هم اشاره کرده با تشکر از توجه شما

زهرا باقری شاد

دخترم برات آف لاين گذاشتن..نديدي؟ شماره ها رو برام ننوشته بودي. لطفا سريع تر شماره ها رو برام ميل بزن.

غزل خونه

سلام با غزلی به روزم... میتونی تلافی نقدمو درآری!!!