اندر احوالات ما و رییس بزرگ!

 

و یا به عبارت درست‌تر این‌که وقتی که تو شب قبل دلت گرفته و در یک اقدام بعید شروع کرده‌یی به خواندن ترجمه‌ی انگلیسی قرآن* تا شاید ‌به‌تر بفهمی‌اش ولی هیچ معنی نداده گفته‌ها در نظرت که هیچ . هیچ‌گونه ارتباطی هم نتوانسته‌یی برقرار کنی . و رییس بزرگ صبح ام‌روز تو را صدا زده در اتاقش و از آن‌جا که زرتشتی می‌باشد اوستایش را داده به تو که از نیایش کتاب برای خودت کپی بگیری و قدری آرام شوی . و شگفت‌انگیزتر از همه این باشد که نگاهت کند و بگوید "این فارسی نوشته . می‌فهمیش وقت خوندن" و تو دلت بلرزد باز هم از عظمت خدا . که حتا اگر تو نتوانی . او باز یک راه دیگر پیش پایت می‌گذارد که ناامید از سابقه‌ی لطف ازل نشوی.........

 

 

 

 

 

 

نیایش

 

 

 

 

خُشنوتَرَه اهورَهَه مزدا(١) - اَشَم وَهی یک

 

 

 

با دست نیاز به درگاه تو ، ای اهورای بی‌نیاز ، رو می‌آورم و از تو می‌خواهم که مرا و خانواده‌ی مرا و بستگان مرا و دوستان مرا در پناه خود بگیری و از هر گونه گزند و زیان بدخواهان و بدکُنِشان و درد و رنج ِ تنی و روانی دور نگه داری.

 

پروردگارا ما را در هر دو جهان سرافرازی و رَست‌گاری بخش و به همه ما تن‌درستی و نیک‌نامی و دیر زیوی(٢) و خواسته‌ی فراوان ده.

 

ای اورمَزد ِ بزرگ‌وار ، ای آن‌که در اندیشه‌ی ما نمی‌گنجی ، ای آفریننده‌ی زمین و آسمان و هرچه در آن‌هاست ؛ با دلی بی آلایش ، با اَشویی(٣) و پاکی ، و با همت و هیخت و هورُشت(۴) به تو نزدیک می‌شوم ، تو را نماز می‌گذارم و خود را وام‌دار بخشش‌های بی‌کران تو می‌دانم.

 

ای خدای هَروُسف ِ آگاهی(۵) که داننده‌ی همه‌ی دانش‌هایی و از راز دل بندگان خود آگاهی ؛ آرزوهای مرا برآور و مرا در زندگانی یاری کن . دستم بگیر و از تنگ‌نای گرفتاری و بدبختی و نادانی و بی‌خردی رهایی بخش. 

 

ای خدای هَروُسف ِ توانایی(۶) که بر هر کار دشوار توانایی و هر گره بسته را گشودن توانی ، به درد دل من و کسان من برس ؛ گره از کار ما بردار و دل ما را با فروغ جاودانی خود پاک و تاب‌ناک گردان ، که به یاری تو ، ای چاره ساز بی‌چارگان و دست‌گیر بی‌کسان ، در هر دو جهان سرافراز و رست‌گار شویم.

 

ایدون باد ، ایدون‌تَرَج باد. (٧)

 

 

 

اَشَم وَهی یک
کتاب اوستا . ویرایش موبد آذرگَشَسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١.برای خوش‌نودی اهورا مزدا

٢.عمر طولانی و پر برکت

٣.پاکی

۴.گفتار نیک . کردار نیک . پندار نیک

۵.در برگیرنده‌ و سرچشمه‌ی همه‌ی دانش‌ها

۶.در برگیرنده و سرچشمه‌ی همه نیروها

٧.این‌چنین باشد . این‌چنین‌تر باشد (برای تاکیید اومده)

 

 

 

 

 

 

* تنها قرآنی که دارم . با ترجمه‌ی انگلیسی . اهدایی مدرسه‌ی فرزانگان به دیپلمه‌های هزار و سی‌صد و هفتاد و نه‌یی برای هفت سالی که بد و خوب توی اون مدرسه سپری شد........

 

 

 

 

 

 

   + ژاندارک - ۱:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۳