اندر دلایل غیبت کبرای ما!

والاه رییس جان روز یک‌شنبه از محضر حاکم بزرگ در سن‌حوزه برگشت و روز دوشنبه همه‌ی آفیس رو به حضور طلبید و یک طومار بلند بالا داد دست همگی ما با عنوان "You Are Not Aggressive Enough If...." (به معنی شما در کارتان پشت‌کار کافی ندارید و فعال نیستید اگر.....) که طومار صادره‌یی بود از سوی حاکم بزرگ خطاب به همگان و شروع کرد به بلند بلند خواندنش و به جمله‌ی " روزی بیش‌تر از نیم ساعت وقتتان را پشت کامپیوتر و پای اینترنت می‌گذرانید" که ما دیدیم رییس جان هنگام خواندن این جمله با یک لب‌خند بسی ژکوندوار خیره شده‌اند به ما که نیشمان رفته بود پی بناگوشمان . این بود که بر ما واجب گشت که برویم توی ترک . البته با هم‌کاری کل آفیس که این اعتیاد ما همه را کلافه کرده بود ظاهرن . چون تا ما لب از لب باز گشودیم همگان دست هم‌کاری و هم‌یاری به سویمان دراز کردند و نشد که ما بگوییم که ترک نمی‌کنیم این اعتیاد دوست‌داشتنی‌مان را....

خلاصه که لپ‌تاپ جان فعلنه جا خوش کرده‌اند در دفتر مدیر شعبه و ما فقط اجازه داریم از دور نوازششان کنیم و هم‌چنین بهمان اجازه داده شده که روزی دوبار از ای‌میل‌هایمان را چک بنماییم از کامپیوتر مرکزی آفیس . الان هم که این‌ها را تایپ می‌نماییم قاچاقی آمده‌ییم کتاب‌خانه تا شما را از نگرانی نبودنمان برهانیم .

همین!

   + ژاندارک - ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٢