Reiteration

تکرار....................

 

 

 

  تکرار .
  زشتی و زیبایی .
  دنگ و دنگ و دنگ .

 

- ساعت گرد است و مربع و مسطتیل و بیضی و لوزی .

 

- شش‌گوش و هشت‌گوشش را هم دیده‌ام .

 

- انواع مختلفی دارد . کدامش را می‌خواهی؟

 

- آن‌که می‌گردد و ثابت است .
  همان‌که زشت است و زیباست .
  آن را که تکرار می‌شود و متفاوت است .
  آنی که قدیمی و جدید است .

 

- ساعت ام‌روزی؟
  نسل جدید؟

 

- مثل فرفره می‌چرخند .
  دور می‌زنند .
  می‌گردند . می‌روند و می‌آیند .....

 

- تمام نمی‌شوند؟

 

- آغاز و پایانشان یک‌سان است .
  تفاوت پوچ است .
  ساعت‌ها همه یک زمان را نشان می‌دهند .

 

- و مرگ آواها؟

 

- تیک تاکشان یکی‌ست .
  تا نگاه کنی تمام می‌شود .

 

 

  دنگ و دنگ و دنگ .

 

 

- آغاز نسلی دوباره .
  جدید . جدید و باز هم جدید .

 

- مگر نسل‌های قبل تمام شده‌اند؟

 

- با هم فرق دارند .

 

- ولی تفاوت پوچ بود!

 

- پوچ پُر است .
  پُر پوچ بود .
  و پُر میان‌تهی‌ست .....

 

- و پوچ؟

 

- پوچ پُر است .

 

- و آواها؟

 

- زندگی دوباره .
  آیتی جدید .
  نسلی نو .
  آغاز و پایانی متفاوت دارند .

 

- و مرگ؟

 

- پنجره‌یی رو به آفتاب برای
  قلب ساعت‌ها .

 

- مگر یکی نیستند؟

 

- نه! زمان‌ها جدایند .
  و لحظه‌ها سرنوشت‌ساز .
  لحظه‌ی مرگ و زندگی از یک‌دگر دورند .

 

- و بینشان؟

 

- فرصتی برای دنگ دنگ و تیک تاک ساعت‌هاست .

 

- کدام ساعت؟
  بیضی . لوزی . مربع . مسطتیل . دایره .
  شش‌گوش و یا هشت‌گوش؟

 

- هیچ کدام!
  ساعت تکرار .
  زشتی و زیبایی .

 

                                                                     ٧ مهر ١٣٧۶

 

 

 

 

پ.ن. به تاریخ زیر شعر نگاه کنید . سال دوم دبیرستان این رو نوشتم!

   + ژاندارک - ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٦