تو بیا یادم بده - توفان

 

 

بشنویم.....

 

 

گل سرخ بوسه رو رو لبای من بذار
از رو شونه ام سرت رو تا که هستم برندار
با عاشق دیوونه‌ی خود این همه بازی در نیار
ای گل من دوست داشتن تو بیا یادم بده
بیش‌تر عاشق شدن تو بیا یادم بده
ای گل من دوست داشتن رو تو بیا یادم بده
بیش‌تر عاشق شدن رو تو بیا یادم بده 

با من ازعشق بگو تا عاشق‌تر بشم
تا من رسواتر از این دل بسپارم
که من در پای تو گلم جان بگذارم
شیرین شیرین من از دل حرفی بزن
تنها تنها تو بمان در رویایم
که مه‌تابی باشی تو در این شبهایم

قربون راه رفتنت مثل گل خندیدنت
قربون ناز و ادات قهر و آشتی با منت
چه قشنگه گم شدن توی چین پیرهنت
ای گل من دوست داشتن رو تو بیا یادم بده
بیش‌ترعاشق شدن رو تو بیا یادم بده

با من ازعشق بگو تا عاشق‌تر بشم
تا من رسواتر از این دل بسپارم
که من در پای تو گلم جان بگذارم
شیرین شیرین من از دل حرفی بزن
تنها تنها تو بمان در رویایم
که مه‌تابی باشی تو در این شبهایم

جمجمک برگ خزون ای خدای مهربون
کاری کن تا نگیره رنگ دوری عشقمون
بهش می گم کار دل من می‌کشه با تو به جنون
ای گل من دوست داشتن رو تو بیا یادم بده
بیش‌ترعاشق شدن رو تو بیا یادم بده