پیچک - ابی

 

 

 

حالا دیگه تو رو داشتن خیاله
دل اسیر آرزوهای محاله
غبار پشت شیشه می‌گه رفتی
ولی هنوز دلم باور نداره

حالا راه تو دوره
دل من چه صبوره
کاش‌کی بودی و می‌دیدی
زندگیم چه سوت و کوره

آسمون از غم دوریت
حالا روز و شب می‌باره
دیگه تو ذهن خیابون
من رو تنها جا می‌ذاره

خاطرت مثل یه پیچک
می‌پیچه رو تن خسته‌م
دیگه حرفی که ندارم
دل به خلوت تو بستم

 

بشنویم.....