هم‌صدا - داریوش

 

 

 

اگه هم‌صدام بودی
هیچ‌کی حریفم نمی‌شد
کوه اگه رو شونه‌هام بود
کمرم خم نمی‌شد
تو اگه خواسته بودی
تو اگه مونده بودی
موندنی‌ترین بودم
عمق صدام کم نمی‌شد
اگه زخمی می‌شدم به دست تو مرهم بود
زخم قیمتی من محتاج مرهم نمی‌شد
اگه بارون عزیزِ با تو بودن می‌گرفت
گل سرخ قصه‌مون تشنه‌ی شب‌نم نمی‌شد
تو اگه خواسته بودی
تو اگه مونده بودی
موندنی‌ترین بودم
عمر صدام کم نمی‌شد

 

 

بشنویم......